Klinisk retningslinje for patienter med kronisk hjertesvigt

Den kliniske retningslinje er udarbejdet af Center for Kliniske Retningslinjer i 2015.

Klinisk retningslinje for hjemmebaseret fysisk træning for voksne patienter med kronisk hjertesvigt (2015)

Læs mere om retningslinjen hos Center for Kliniske Retningslinjer

Center for Kliniske Retningslinjer har publiceret anbefalinger vedrørende hjemmetræning til voksne patienter med kronisk hjertesvigt.

Det anbefales bl.a., at patienter med kronisk hjertesvigt kan udføre konditionstræning hjemme i form af gangtræning samt kombineret konditionstræning og styrketræning af de store muskelgrupper hjemme - begge træningskombinationer med henblik på forbedring af fysisk funktion og livskvalitet.

Der er ikke fundet evidens for, at voksne patienter med kronisk hjertesvigt kan udføre hjemmebaseret styrketræning som eneste intervention til forbedring af fysisk funktion og livskvalitet.