Monofaglig retningslinje for hjerterehabilitering

De hollandske monofaglige retningslinjer fra 2011 er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Royal Dutch Society for Physical Therapy (KNGF).

Monofaglig retningslinje for hjerterehabilitering (2011)

Flowchart

Den første del (A) i den kliniske retningslinje fokuserer på fysioterapi til patienter med koronar hjertesygdom, mens del B beskriver fysioterapi til patienter med kronisk hjertesvigt.

Den kliniske retningslinje indeholder desuden et særskilt dokument, der præsenterer den videnskabelige dokumentation for den fysioterapeutiske intervention samt et flowchart. Alle dele af de kliniske retningslinjer kan læses hver for sig.