Klinisk retningslinje for pludselig nedsat funktionsevne

Den kliniske retningslinje er udarbejdet af Center for Kliniske Retningslinjer i 2013.

Klinisk retningslinje vedrørende identifikation af pludselig nedsat funktionsevne hos den ældre medicinske patient med risiko for indlæggelse med luftvejsinfektion (2013)

Læs mere om retningslinjen hos Center for Kliniske Retningslinjer

Center for Kliniske Retningslinjer har publiceret anbefalinger vedrørende pludselig nedsat funktionsevne hos den ældre medicinske patient med risiko for indlæggelse med luftvejsinfektion.

Det er vigtigt at anvende undersøgelsesredskaber, der er udviklet og valideret til identifikation af pludselig nedsat funktionsevne hos den ældre medicinske patient.

Barthel-20 eller Barthel-100 anbefales til identifikation af pludselig nedsat funktionsevne hos nævnte patientgruppe:

  • Barthel kan anvendes til vurdering af pludselig nedsat funktionsevne hos ældre medicinske patienter i primær sektor.
  • Ved vurdering af pludselig nedsat funktionsevne kan områderne i Barthel-vurderingen anvendes enkeltvis fremfor en samlet score hos den ældre medicinske patient i primær sektor.
  • Vurdering af pludselig nedsat funktionsevne bør baseres på observationer fremfor selvrapporteret data.