NKR til atrieflimren,- flagren, endokarditis og patienter med Implanterbar Cardioverter Defibrillator

Retningslinjen indeholder 15 konkrete anbefalinger inden for udvalgte, velafgrænsede kliniske problemstillinger.

National Klinisk Retningslinje for rehabilitering til patienter med atrieflimren, atrieflagren, patienter med endokarditis og patienter behandlet med en Implanterbar Cardioverter Defibrillator (2019)

Retningslinjen beskriver alene non-farmakologiske rehabiliteringsinterventioner som supplerende til den farmakologiske og evt. kirurgiske behandling af patienter med atrieflimren, atrieflagren, patienter med endokarditis og patienter behandlet med en Implanterbar Cardioverter Defibrillator (ICD).

Læs mere om retningslinjen hos Sundhedsstyrelsen