Klinisk retningslinje ved angst eller depression hos KOL-patienter

Den kliniske retningslinje er udarbejdet af Center for Kliniske Retningslinjer i 2015.

Klinisk retningslinje for opsporing af angst og/eller depression hos indlagte og ambulante patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (2015)

Læs mere om retningslinjen hos Center for Kliniske Retningslinjer

Center for Kliniske Retningslinjer har publiceret anbefalinger vedrørende opsporing af angst og/eller depression hos indlagte og ambulante patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom.

Det anbefales bl.a., at de tre første spørgsmål i måleredskabet Major Depression Inventory (MDI), rettet mod kernesymptomer, anvendes til opsporing af depression med efterfølgende verifikation af diagnosen.
Ligeledes anbefales, at måleredskabet  (GDS-15) anvendes til opsporing af depression med efterfølgende verifikation af diagnosen.

Der er dog ikke evidens for at anbefale ét screeningsredskab til opsporing af angst hos patienter med KOL.