Klinisk retningslinje for identificering af palliative problemer

Den kliniske retningslinje er udarbejdet af Center for Kliniske Retningslinjer i 2013.

Klinisk retningslinje for tidlig identificering af palliative problemer hos borgere med livstruende sygdom (2013)

Læs mere om retningslinjen hos Center for Kliniske Retningslinjer

Center for Kliniske Retningslinjer har publiceret anbefalinger vedrørende tidlig identificering ved hjælp af selvvurderingsskema af palliative problemer og symptomer hos borgere over 65 år i det kommunale sundhedsvæsen, som lever med livstruende sygdom (kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), kræft og/eller kronisk hjertesvigt).

Det anbefales bl.a., at et selvvurderingsskema (EORTC QLQ-C15-PAL) er relevant at anvende, når den livstruende sygdomsdiagnose er stillet, ved forværring af sygdommen, ved sektorovergang samt ved andre væsentlige begivenheder (eksempelvis ved ændringer i den sociale situation eller flytning til plejebolig). Dette er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for tidspunkter for anvendelse af et systematisk redskab til afdækning af palliative behov.

Det er vigtigt at understrege, at selvvurderingsskemaet udelukkende har til formål at identificere problemer og symptomer, og således ikke er handlingsanvisende.

Del eller udskriv siden