Klinisk retningslinje for faldforebyggelse

Den kliniske retningslinje er udarbejdet af Center for Kliniske Retningslinjer i 2012.

Klinisk retningslinje for identificering af faldrisiko og forebyggelse for geriatriske indlagte patienter (2012)

Læs mere om retningslinjen hos Center for Kliniske Retningslinjer

Center for Kliniske Retningslinjer har publiceret anbefalinger vedrørende forebyggelse af fald hos geriatriske patienter under hospitalsindlæggelse ved hjælp af systematisk screening og målrettet intervention.

Individuelle risikofaktorer for fald bør identificeres hos den enkelte indlagte patient. Og der bør udarbejdes en individuel plan tilpasset den enkelte indlagte patient i afdelingen med henblik på minimering af risikofaktorer.

Del eller udskriv siden