National klinisk retningslinje for ernæring og træning til ældre

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en klinisk retningslinje for indsatser til ældre med geriatriske problemstillinger. Fokus er her på ernæring og træning.

National klinisk retningslinje for ernærings- og træningsindsatser til ældre med geriatriske problemstillinger (2016)

Pixi-udgave af national retningslinje for ernærings- og træningsindsatser til ældre med geriatriske problemstillinger (2019)

Læs mere om retningslinjen og find Quickguide hos Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen publicerede i december 2016 en klinisk retningslinje for ernærings- og træningsindsatser til ældre med geriatriske problemer. Det anbefales, at ældre tilbydes styrketræning (8-12 RM) fremfor anden træning, og at styrketræning kombineres med balancetræning til faldtruede ældre.

Det anbefales også, at indsatser kombineres med fokus på både ernæring og træning for at optimere den ældres udbytte af træningen, og det er anført som god praksis at tilbyde træning, som forløber længere end 8 uger.

Del eller udskriv siden