Klinisk retningslinje for målsætning i rehabilitering til ældre

Den kliniske retningslinje er udarbejdet af Center for Kliniske Retningslinjer i 2013.

Klinisk retningslinje om systemisk anvendt målsætning i rehabilitering af borgere +65 år (2013)

Læs mere om retningslinjen hos Center for Kliniske Retningslinjer

Center for Kliniske Retningslinjer har publiceret anbefalinger vedrørende systematisk anvendt målsætning i rehabilitering til borgere +65 år med behov for hjælp til personlig pleje og/eller praktisk hjælp i hverdagen.

Det anbefales bl.a., at rehabilitering i eget hjem, målrettet borgere +65, med behov for personlig pleje og/eller praktisk hjælp bør inkludere systematisk målsætning, som foregår i et samarbejde mellem borger og fagpersoner. Herunder anbefales det, at målsætningen bl.a. indeholder identifikation af borgeroplevede problemområder, kort- og langsigtede mål, tværfaglig kommunikation om borgerens mål og løbende justering af mål og handleplan efter behov.

Del eller udskriv siden