Klinisk retningslinje om delirium

Den kliniske retningslinje er udarbejdet af Center for Kliniske Retningslinjer i 2013.

Klinisk retningslinje om delirium (2013)

Læs mere om retningslinjen hos Center for Kliniske Retningslinjer

Center for Kliniske Retningslinjer har publiceret anbefalinger vedrørende delirium. Retningslinjen indeholder fire selvstændige retningslinjer med hver sit fokus:

  • Confusion Assessment Method (CAM) til identifikation af delirium hos voksne patienter over 18 år indlagt i medicinsk, kirurgisk, geriatrisk og palliativ afdeling/hospice.
  • Nonfarmakologisk forebyggelse af delirium hos patienter over 65 år.
  • Interventioner, der lindrer psykisk og følelsesmæssig belastning hos voksne pårørende over 18 år til delirøse patienter med uhelbredelig kræft i palliativ fase.
  • Farmakologisk behandling af patienter med delirium.
Del eller udskriv siden