National klinisk retningslinje for organisk delirium

Sundhedsstyrelsen har i 2021 opdateret den klinisk retningslinje for patienter med delir. Mobilisering og daglig fysisk aktivitet bør indgå som en del af behandlingen.

National klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af organisk delirium (2021)

Læs mere om retningslinjen og find Quickguide hos Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen publicerede i december 2016 en klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af delirium. I 2021 er der publiceret en opdateret version, hvor man på baggrund af ny litteratur på området har opdateret spørgsmål 7 omhandlende antispykotisk behandling.

Delirium ses ofte hos geriatriske patienter og i forbindelse med indlæggelser, og derfor anbefales daglig mobilisering af disse patienter. Patienten bør så vidt muligt være aktivt deltagende i mobiliseringen.

Det anbefales også, at skemalagt fysisk aktivitet flere gange dagligt kan indgå som en af flere dele af den non-farmakologiske intervention til patienter med delirium.

Del eller udskriv siden