Kliniske retningslinjer inden for psykiatri

Her finder du en liste over udvalgte kliniske retningslinjer til udredning, behandling eller rehabilitering med fysioterapeutisk relevans inden for det psykiatriske område.

National klinisk retningslinje for behandling af autismespektrumforstyrrelser hos børn og unge (2021)

National klinisk retningslinje for behandling af angstlidelser hos voksne (2021)

National klinisk retningslinje for behandling af anorexia nervosa (2016)

National klinisk retningslinje for non-farmakologisk behandling af depression (2016)

National klinisk retningslinje for obsessiv-kompulsiv tilstand (2016)

National klinisk retningslinje for behandling af angst hos børn og unge (2016)

National klinisk retningslinje for ADHD hos voksne (2015)

Klinisk retningslinje for opsporing af angst eller depression hos patienter med KOL (2015)

National klinisk retningslinje for ADHD hos børn og unge (2014)

Klinisk retningslinje om forudsigelse af aggression og vold hos voksne indlagt på psykiatrisk sygehus (2014)