National klinisk retningslinje for behandling af depression

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje fra 2016 forholder sig blandt andet til effekt af fysisk træning og mindfulness.

National klinisk retningslinje for non-farmakologisk behandling af unipolar depression (2016)

Pixi-udgave af national klinisk retningslinje for non-farmakologisk behandling af unipolar depression (2019)

Læs mere om retningslinjen og find Quickguide hos Sundhedsstyrelsen

Den nationale kliniske retningslinje giver vidensbaserede anbefalinger med særligt fokus på brug af psykoterapi. For eksempel anbefales psykoterapi i kombination med medicinsk behandling til patienter med depression af moderat til svær grad.

Det fremgår af anbefalingerne, at man kan overveje at tilbyde fysisk træning til patienter med let til moderat depression i kombination med vanlig behandling.

Det skal desuden overvejes at tilbyde patienter med moderat til svær depression, som er remitteret, mindfulness-træning som en intervention, der kan forebygge tilbagefald.

Retningslinjens indhold

Retningslinjen forholder sig til effekten af fysisk træning og de gavnlige og skadelige virkninger ved tidlig opsporing af depression hos en bestemt gruppe af patienter, der er i særlig høj risiko.

Retningslinjen kommer også ind på mindfulness-træning, samtaler/samtaleterapi ved praktiserende læge og collaborative care til patienter med depression.