Klinisk retningslinje for ADHD hos voksne

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje for udredning og behandling af ADHD for voksne fra 2015.

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer for for udredning og behandling af ADHD for voksne fra 2015.

Retningslinjen har fokus på udvalgte sundhedsfaglige problemstillinger og indeholder derfor ikke anbefalinger på det sociale og uddannelsesmæssige område. Retningslinjen kan således ikke stå alene i indsatsen for voksne med ADHD, men skal ses i sammenhæng med anbefalinger vedrørende f.eks. sociale og uddannelsesmæssige indsatser.

Hent retningslinje

Se national klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos voksne hos Sundhedsstyrelsen