National klinisk retningslinje for behandling af anorexia nervosa

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje fra 2016 fremhæver, at fysisk aktivitet til patienter med anoreksi kan være et supplement til anden behandling i øvrigt.

National klinisk retningslinje for behandling af anorexia nervosa (2016)

Læs mere om retningslinjen og find Quickguide hos Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens anbefaling går bl.a. på, at det skal være fagpersoner med specifik viden om fysisk aktivitet hos patienter med anoreksi, der introducerer og øver normal træningsadfærd for patienter, der har eller har haft tendens til tvangsmotion.

Graden og arten af træning skal tilrettelægges og tilpasses den enkelte patient ud fra bl.a. patientens somatiske tilstand. Fysisk aktivitet til patienter med anoreksi skal i høj grad også afhænge af patientens psykologiske tilstand og mentale ressourcer.

Dansk Selskab for Psykiatrisk og Psykosomatisk Fysioterapi udpegede fysioterapeut Anne Jøker til at medvirke i den arbejdsgruppe, som skulle udarbejde retningslinjen om anoreksi. Arbejdsgruppen lagde i udarbejdelsen af anbefalingen vægt på, at fysisk aktivitet ikke kompromitterer vægtøgningen, så længe den fysiske aktivitet monitoreres tæt. Samtidig er der lagt vægt på, at mange patienter formentlig vil foretrække fysisk aktivitet og have gavn heraf som supplement til behandlingen i øvrigt.