National klinisk retningslinje for behandling af angstlidelser hos voksne

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje fra 2021 afdækker evidensen for 10 behandlingsformer til behandlingskrævende social fobi, panikangst, generaliseret angst og agorafobi.

National klinisk retningslinje for behandling af angstlidelser hos voksne

Læs mere om retningslinjen og find Quickguide hos Sundhedsstyrelsen

Denne retningslinje henvender sig primært til sundhedsfagligt personale som er involveret i behandling af angst og sekundært til patienter, pårørende eller andre der ønsker viden om området.

Retningslinjen indeholder handlingsanvisninger for udvalgte og velafgrænsede kliniske problemstillinger (‛punktnedslag i patientforløb’). Disse problemstillinger er prioriteret af den faglige arbejdsgruppe som de områder, hvor det er vigtigst at få afklaret evidensen.

Af særlig relevans for den fysioterapeutisk behandling til patienter med angst er anbefaling nr. 8 omhandlende Kropsterapi. Dog bemærkes at Kropsterapi i dette tilfælde alene omfatter afspændingsteknikker, terapeutisk berøring, vejrtrækningsteknikker og kropsbevidsthedstræning herunder Body Awareness Therapy. Det blev i høringsrunden påpeget at det afdækkede område ikke afspejler vanlig fysioterapeutisk praksis på området i Danmark.

Dertil bør det nævnes at man i retningslinjen ikke har undersøgt effekten af fysisk aktivitet eller træningsterapi til patienter med de pågældende former for angst.

Fysioterapeutisk bidrag

Fysioterapeut Lene Nyboe, Ph.d. har repræsenteret Dansk Selskab for Fysioterapi i arbejdsgruppen, udpeget af Dansk Selskab for Fysioterapi i Psykiatrisk og Mental Sundhed.

I sommeren 2020 er der indgivet høringssvar på høringsudkast til retningslinjen på vegne af Dansk Selskab for Fysioterapi og Dansk Selskab for Fysioterapi i Psykiatrisk og Mental Sundhed.