National klinisk retningslinje for autismespektrumforstyrrelser

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje fra 2021 indeholder handlingsanvisninger for 9 udvalgte og velafgrænsede kliniske problemstillinger for behandling af autismespektrumforstyrrelser hos børn og unge.

National klinisk retningslinje for behandling af autismespektrumforstyrrelser hos børn og unge

Læs mere om retningslinjen og find Quickguide hos Sundhedsstyrelsen

Denne retningslinje skal tjene som støtte for sundhedsprofessionelle, der er involveret i behandling af børn og unge med autismespektrumforstyrrelser. Derudover bidrager den med information til andre involverede parter og beslutningstagere.

Retningslinjen indeholder handlingsanvisninger for udvalgte og velafgrænsede kliniske problemstillinger. Den faglige arbejdsgruppe har udvalgt og prioriteret de områder, hvor det er vigtigst at få afklaret evidensen i forhold til behandling af børn og unge med autismespektrumforstyrrelser.

Anbefalingerne er opdelt i farmakologiske og ikke-farmakologiske anbefalinger hvoraf anbefaling 3.5 Sanseintegrationsbehandling til børn og unge i alderen 18 måneder -17 år med autisme, har særlig relevans for fysioterapeuter beskæftiget med patientgruppen.

Fysioterapeutisk bidrag

Fysioterapeut Mariann K. Wowern, Master i Specialpædagogik og Specialist i Pædiatrisk fysioterapi har repræsenteret Dansk Selskab for Fysioterapi i arbejdsgruppen, udpeget af Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi.

I september 2020 er der indgivet høringssvar på høringsudkast til retningslinjen på vegne af Danske Fysioterapeuter, Dansk Selskab for Fysioterapi og Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi.