Klinisk retningslinje om forudsigelse af aggression og vold

Den kliniske retningslinje er udarbejdet af Center for Kliniske Retningslinjer i 2014 og er opdateret i 2021.

Hovedanbefalingen i den kliniske retningslinje om forudsigelse af aggression og vold, inden for kort tid, hos patienter indlagt på psykiatrisk sygehus er at:

  • overveje at foretage systematisk vurdering med Brøset Violence Checklist (BVC) hos voksne patienter, der er fyldt 18 år indlagt på psykiatrisk hospital med henblik på at forudsige kortids risiko for aggressiv og voldelig adfærd (Svag anbefaling).

Denne vurdering kan finde sted tre gange i døgnet svarende til en gang i hver vagt under hele patientens indlæggelse.

Den kliniske retningslinje er opdateret i 2021 og indeholder nu også anbefaling om vurdering af børn og unge fra 12-17 år.

Opdateringen er foretaget af arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra Psykiatrien Region Nordjylland, Professionshøjskolen UCN, Psykiatrien Region Hovedstaden, Patient repræsentant og Center for Kliniske Retningslinjer.

Retningslinjen understøttes af en video udarbejdet af Psykiatrien Region Hovedstaden, og slides som er et sammendrag den kliniske retningslinje.

Hent retningslinje

Se kliniske retningslinje om forudsigelse af aggression og vold hos Center for Kliniske Retningslinjer