Omstillingsfonden

Fysioterapeuter med en uddannelse til og med professionsbachelorniveau kan nu søge efteruddannelsesmidler i Omstilingsfonden. Læs om fonden og om, hvordan du søger midler.

Fysioterapeuter med en kort/mellemlang videregående uddannelse, der er ansat som medarbejdere hos en offentlig eller privat arbejdsgiver i Danmark kan søge om efteruddannelsesmidler op til 10.000 kr. om året.

Krav til ansøger

  • Personer med en videregående uddannelse kan søge om tilskud til de samme uddannelsesaktiviteter som ufaglærte og faglærte, bortset fra akademiuddannelsen i ledelse, diplomuddannelsen i ledelse og den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD).
  • Målgruppen omfatter også personer med en ældre videregående uddannelse, som er på niveau til og med en professionsbacheloruddannelse. Målgruppen omfatter ikke personer med en akademisk bacheloruddannelse fra universiteter eller de kunstneriske uddannelsesinstitutioner eller en tilsvarende eller længere videregående uddannelse.
  • Målgruppen omfatter ikke selvstændige.
  • Målgruppe omfatter ikke fysioterapeuter der besidder en kandidatgrad.
  • Ansøger skal være ansat.

Omstillingsfonden dækker kun deltagerbetalingen og ikke f.eks. bøger, undervisningsmaterialer og/eller forplejning.

Hvornår kan du ansøge

Du kan søge om midler fra Omstillingsfonden så snart det er muligt at tilmelde sig den ønskede efteruddannelse. Dog kan tildelingen af tilskud tidligst ske 4 måneder før kursusstart, hvis der fortsat er midler i fonden.

Læs mere om Omstillingsfonden 

Kontakt

Michael Poulsen

Michael Poulsen

Forsknings- og uddannelsespolitisk konsulent
3341 4671