Onkologisk og palliativ fysioterapi

Her finder du anbefalinger til palliativ fysioterapi og artikler fra Fysioterapeuten.

Kontakt

Lone Ramer Mikkelsen

Faglig redaktør
3341 4680