Tema: Indretning

Indretning af demensvenlige haver
Her kan du finde en beskrivelse af betydningen af udemiljøet for borgere med demens, og hvordan man kan indrette en demensvenlig have. Anbefalingerne baserer sig på en litteraturgennemgang af forskningen på området og en interviewundersøgelse af borgere med demens i Svendborg Kommune.

Fysiske rammer og rehabilitering
Skal du deltage i ombygning eller renovering af fysioterapeutiske lokaler, kan du læse gode råd om indretning i en manual udarbejdet af ArchiMed og Danske Fysioterapeuter.