Indretning af demensvenlige haver

Her kan du finde en beskrivelse af betydningen af udemiljøet for borgere med demens, og hvordan man kan indrette en demensvenlig have. Anbefalingerne baserer sig på en litteraturgennemgang af forskningen på området og en interviewundersøgelse af borgere med demens i Svendborg Kommune.

I forbindelse med indretning af udemiljøet i Svendborg Demensby blev der i 2016 nedsat en forskergruppe, der har gennemgået den eksisterende forskning på området og gennemført en interviewundersøgelse med borgere med demens og deres pårørende.

Du finder her en beskrivelse af

  • Forskningslitteraturen omkring betydningen af udeliv for personer med demens,
  • Brugernes egne ønsker til et udemiljøet
  • Konkrete anbefalinger til indretning af udemiljøet til borgere med demens.

Forskningsprojektet om udeliv er en ud af fire projekter, der gennemføres i Svendborg Kommune med fokus på demens. Formålet med projekterne er at kvalitetsudvikle rehabilitering og pleje af beboerne i Svendborg Demensby, hvor målet er at styrke beboernes livskvalitet i hverdagen.

Citeres som: Kristensen HK, Knudsen HK, Junge T, Kaspersen RD. Indretning af demensvenlige haver. [Internet]. Danske Fysioterapeuter, Fag og Forskning [cited 2019, April 24.] 2019. Available from: fysio.dk/fafo/temaer/indretning.