Projektet bag den demensvenlige have

Etableringen af den demensvenlige have er en del af et større projekt omkring udvikling af et demensvenligt Svendborg. Læs mere om projektet 'Demensvenligt Svendborg'.

Efteråret 2016 indgik Svendborg Kommune, Social- og Sundhedsskolen Fyn og University College Lillebælt et forskningssamarbejde. Formålet med samarbejdet var at forske i og samtidig kvalitetsudvikle rehabilitering og pleje af beboerne i Svendborg Demensby, hvor målet er at styrke beboernes livskvalitet i hverdagen.

Forskningsprojektet består af fire dele (1):

  • At leve med en demensdiagnose - forventninger og ønsker til kommunikation, samarbejde og relationer mellem borgeren med let demens og sundhedsprofessionelle.
  • Rollen som pårørende til borgere med moderat til svær demens - forventninger og ønsker til kommunikation, samarbejde og relationer mellem pårørende og sundhedsprofessionelle.
  • Frivillig i Demensbyen - forventninger og ønsker til kommunikation, samarbejde og relationer mellem frivillige og sundhedsprofessionelle, pårørende og borgere med demens."
  • Fysisk aktivitet og udeliv hos borgere med demens

Demensvenligt Svendborg

Svendborg Kommune ønsker at skabe et demensvenligt samfund, hvor borgere med demens og deres pårørende oplever tryghed, værdighed, livskvalitet og selvbestemmelse (1).

Kommunen sigter mod at styrke den enkelte borgers evne til at mestre sit hverdagsliv, og samtidig være en aktiv del af det lokale samfund. Som en del af kommunens demenstilbud har man valgt at indrette Svendborg Demensby i et tidligere plejecenter.

Demensbyen består af et plejecenter, ældreboliger og et aktivitetscenter, som både benyttes af demensbyens beboere samt af hjemmeboende borgere med demens.

I forlængelse af Svendborg Demensby ligger et grønt område, som i årene 2018-2019 omdannes til en demensvenlig have. Støtteforeningen til Svendborg Demensby har via den A.P. Møllerske Støttefond fået bevilliget et større millionbeløb til etablering af et demensvenligt udemiljø i det grønne område. 

Bygger på forskningsbaseret viden

For bidragsyder og Svendborg Kommune har det været væsentligt, at haven indrettes på baggrund af forskningsbaseret viden om udemiljøer til borgere med demens. Samtidig har det været vigtigt, at indretningen af haven imødekommer kommunens demenspolitik, hvor ønsker og behov til meningsfuld aktivitet blandt borgere med demens sættes i fokus. 

Hent referenceliste til forskningsprojekt om demensvenlige haver

Læs om projektet på Svendborg Kommunes hjemmeside

Citeres som: Kristensen HK, Knudsen HK, Junge T, Kaspersen RD. Indretning af demensvenlige haver. [Internet]. Danske Fysioterapeuter, Fag og Forskning [cited 2019, April 24.] 2019. Available from: fysio.dk/fafo/temaer/indretning.