Brugernes ønsker til den demensvenlige have

En interviewundersøgelse af pårørende og beboere i Svendborg Demensby og udeboende brugere af Aktivitetshuset samme sted viser, at et velindrettet havemiljø giver et vigtigt afbræk i hverdagen, naturlig træthed, socialt samvær men også mulighed for at være alene.

Den eksisterende forskning viser, at der er mange fordele ved at tilpasse udemiljøer til borgere med demens, og interviewundersøgelsen med brugerne understreger, at særligt tre forhold har betydning for demente i relation til havemiljøer:

  • at have noget at lave
  • at være sammen med andre
  • at nyde naturen.

At have noget at lave

Undersøgelsen viser, at det har stor betydning for de adspurgte beboere og brugeres livskvalitet at indgå i meningsfulde aktiviteter, og især hverdagens aktiviteter betragtes som vigtige. Størstedelen af beboerne og brugere af aktivitetscentret vil gerne deltage i driften af haven. Nogle vil gerne dyrke grøntsager og plukke frugt, andre vil passe dyr, og nogle vil luge og vedligeholde haven.

Størstedelen af de adspurgte har haft egen have eller kolonihave, og haveaktiviteterne giver på den måde beboerne mulighed for at trække på tidligere erfaringer og bruge sig selv. Udeaktiviteterne er også gode for både krop og sjæl, og flere beboere fortæller, at det bliver glade af at blive naturligt trætte efter at have været aktive med noget, de godt kan lide. En beboer siger det således:

"Det at have noget at lave udendørs. At passe høns og luge. Jamen, det gør sådan set meget. Når man har nået et stykke, og gør det helt færdigt. Det var så det. Og så kan jeg så gå i gang med noget andet. At starte på noget og så afslutte det. Og så at se på det. Det er godt. Ja, det giver mig jo noget fred og ro. Ja, og så kan du sætte dig ind foran fjernsynet og så bare nyde det. Det skal der også være tid til".

Skal motiveres for at komme i gang

Beboerne vurderer dog, at det kan være svært at komme i gang, og flere føler sig kun i lav grad motiverede. Aktiviteterne må derfor være enkle og nemme at gå til, og personalet kan med fordel hjælpe med at igangsætte og strukturere arbejdet.

Opgaverne i haven kan også løses i fællesskab med beboernes pårørende. Halvdelen af de adspurgte giver udtryk for, at det netop kan være rart at være fælles med andre beboere om en aktivitet, og at det kan medvirke til et mere ligeligt samvær.

At være sammen med andre

Samværet med andre er vigtigt for mange af beboerne, som giver udtryk for et ønske om forskellige sociale aktiviteter i haven. Knap halvdelen af de adspurgte vil gerne have en legeplads i haven med mulighed for at være sammen med og underholde sine børnebørn, når familien er på besøg.

Legepladsen giver også beboerne mulighed for noget at se på og skaber et samvær, hvor demente og deres pårørende kan indgå på lige fod med hinanden.

Ønske om dyrehold

Flere af beboerne kunne også godt tænke sig at have dyr i Demensbyen. Dyrene kan være vigtige allierede på plejecenteret, uanset om det er kaniner, geder, fugle eller hunde. Flere argumenterer for, at dyr giver liv, tryghed og noget at se på, og nogle mener, at man stresser af, når man kigger på eller kæler med dyr. Dyrene beroliger og skaber tryghed for beboerne, som taler med og finder stor trøst i dyrene. En kvindelig beboer fortæller således:

"Du kan fortælle et dyr alt, mens du aer det. Og det sladrer ikke. Du kommer af med alt det, du går og føler. Du kan fortælle et dyr om alle dine sorger og glæder. Og det mangler vi. Det er ikke det samme at have et menneske, der kommer og siger; hvordan har du det? For hvad er det, vi siger af høflighed: Jeg har det godt".

At nyde naturen

Flere informanter taler om naturen og haven som et sted, hvor man får nogle gode oplevelser, hvor der hele tiden er noget at kigge på og udforske. Ønsket er derfor også at kunne slappe af i haven på en bænk og nyde planter, som er rare at røre ved, duften fra de farverige blomster og de forskellige krydderurter og bærbuske, som har erstattet havens græs.

Mange af beboerne drømmer også om små skærmede rum i haven, hvor man kan være alene, sanse og føle sig tæt på naturen, og flere beskriver naturen som et sted, de søger hen til, når de trænger til at lade op eller stresse af. Et par af beboerne fortæller, at ophold i naturen hjælper til at stoppe tankemylder af især negative tanker.

Haven må godt være rodet

En beboer beskriver naturen som lys og venlig, og som et sted, hvor man kan være sig selv uden at være begrænset af andres regler. Hun har et stort ønske om, at haven skal tilføres noget, så den føles hjemlig, f. eks. havenisser, lys og blomster.

"Giv mig noget der smager af hjem, så jeg ikke hele tiden bliver mindet om, at jeg bor på en institution" [Beboer].

Haven behøver, ifølge hende, ikke at være så ordentlig. Indretningen skal være jordnær og bestå af noget, beboerne kan forstå og forholde sig til. Samme beboer har et stort ønske om at indrette et eksisterende havehus som et fristed. Et sted, hvor man kan opholde sig for at komme væk fra hverdagen i Demensbyen.

"Det kunne blive rigtig hyggeligt her i havehuset. Og har du så lyst til at sove her, så kan du sige til personalet; jeg sover herude i nat. Så er man på camping. Nærmest på ferietur. Og det er det, at man mangler. Et afbræk i hverdagen".

Citeres som: Kristensen HK, Knudsen HK, Junge T, Kaspersen RD. Indretning af demensvenlige haver. [Internet]. Danske Fysioterapeuter, Fag og Forskning [cited 2019, April 24.] 2019. Available from: fysio.dk/fafo/temaer/indretning.