Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

En faglig og politisk fest

"Politikerne skal ikke kunne komme udenom os, når de træffer beslutninger på vores område", siger formand Tina Lambrecht.

Et repræsentantskabsmøde er på mange måder en faglig og politisk fest. Det er her, der bliver diskuteret og truffet vigtige beslutninger. Det er her, retningen bliver udstukket for, hvor Danske Fysioterapeuter skal bevæge sig hen de næste år.

Når man har deltaget i en god fest, kan man gå inspireret derfra og med hovedet fyldt af nye tanker. Det var sådan, jeg havde det, da jeg lørdag aften kørte hjem fra Middelfart efter to dage i selskab med engagerede og debatlysne fysioterapeuter.

Vi behandlede 19 forslag og vedtog en ny lederpolitik. Og så havde vi to vigtige debatter, der kan få stor betydning for foreningen.

Nemlig om vi skal etablere en arbejdsgiverforening for praktiserende fysioterapeuter, og hvordan vi sikrer, at medlemmerne får større indflydelse i Danske Fysioterapeuter. Der blev helt som planlagt ikke truffet nogen beslutninger, men jeg og hovedbestyrelsen fik en række holdningstilkendegivelser og forslag med tilbage, som vi nu skal arbejde videre med.

For i første omgang var opgaven at lytte til debatterne. Blandt andet til debatten om, hvordan vi får styrket medlemsdemokratiet. Vi er nemlig ikke Danske Fysioterapeuter A/S, hvor man som medlem alene har købt en række ydelser. Vi er et fagligt fællesskab, hvor alle fysioterapeuter skal have de bedste muligheder for at blive hørt og påvirke beslutningerne. Derfor skal vi hele tiden sikre, at vi har en velsmurt demokratisk organisation.

Og så gav repræsentantskabet opbakning til tre pejlemærker for, hvor Danske Fysioterapeuter skal bevæge sig hen de næste to år. Foreningen og faget skal stå tydeligt på danskernes nethinde. Politikerne skal ikke kunne komme udenom os, når de træffer beslutninger på vores område. Og så skal flere fysioterapeuter være medlemmer af foreningen.

Pejlemærkerne skal give Danske Fysioterapeuter et stærkere brand, mere politisk indflydelse og sikre, at flere fysioterapeuter bliver del af det faglige fællesskab. Det er ambitiøse mål, som hovedbestyrelsen har opstillet, og repræsentantskabet har nikket ja til. Det giver et godt afsæt for det videre arbejde i foreningen.

Så tak til de 56 medlemmer af repræsentantskabet for de gode bidrag til festen.