Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Superviseret træning bør overvejes til meniskruptur

FORSKNINGSNYT // Forfattere til studie konkluderer, at eftersom der ikke var nogen klinisk relevant forskel mellem træning eller artroskopi efter to år, bør klinikere og patienter overveje træning fremfor operation ved degenerativ meniskruptur uden artrose.

Et skandinavisk studie med 140 midaldrende mænd og kvinder (35-60 år) med degenerativ meniskruptur uden tegn på osteoartrose i knæet har undersøgt, om superviseret træning er mere effektivt end artroskopi. Designet var et randomiseret kontrolleret klinisk studie. For at reducere bias vidste testerne ikke, hvilken intervention patienterne fik. Analysen bestod af en direkte sammenligning mellem grupperne efter intention to treat-princippet, hvor patienterne analyseres i den gruppe, som de er randomiseret til, uanset om de på et senere tidspunkt krydser over fra træningsgruppen til artroskopigruppen.

Interventionen var enten a) 24-36 superviserede fysioterapeutiske træningssessioner over 12 uger med progressiv neuromuskulær træning og styrketræning eller b) standard operation med artroskopisk partiel meniskektomi. Effekten blev målt som ændringer i patientrapporteret smerte, funktionsevne og livskvalitet med det validerede spørgeskema Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) og muskelstyrke efter 3, 12 og 14 måneder.

Resultatet var, at 61 % gennemførte træningsforløbet, og 91 % gennemførte operation, som de var randomiseret til. 19 % fra træningsgruppen krydsede over til operationsgruppen undervejs. Efter to år var der ingen klinisk relevant forskel mellem grupperne. Der blev fundet en forbedring i KOOS på 26,3 point i træningsgruppen og 24,4 point i artroskopigruppen. Muskelstyrken var signifikant bedre i træningsgruppen, p< 0,004.

Forfatterne til studiet konkluderede, at eftersom der ikke var nogen klinisk relevant forskel mellem træning eller artroskopi efter to år, bør klinikere og patienter overveje træning fremfor operation ved degenerativ meniskruptur uden artrose. Muskelstyrken var signifikant bedre efter træning, og opfølgning fire år efter interventionen vil vise, om muskelstyrken har betydning for udvikling af artrose.