Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Fysisk aktivitet reducerer risikofaktorer for brystkræft

FORSKNINGSNYT / Reduktion i kropsvægten på 6-7 % hos overvægtige, inaktive post-menopausale kvinder har gunstig effekt på koncentrationen af kønshormoner. Og fysisk aktivitet bidrager i særlig grad til effekten ved reduktion i mængden af kropsfedt.

Fysisk inaktivitet og overvægt er risikofaktorer for brystkræft. Da den vestlige verden oplever en øget forekomst af netop disse livsstilsfaktorer, er de vigtige i forebyggelsen af brystkræft. Kønshormoner spiller en afgørende rolle i denne sammenhæng, idet fedtvæv er den væsentligste kilde til produktion af østrogen efter menopausen, og koncentrationen af kønshormoner kan reduceres ved vægttab. Studier har vist, at risikoen for brystkræft er dobbelt så høj ved høj koncentration af kønshormoner i blodet sammenlignet med lav koncentration.

En hollandsk forskergruppe havde derfor den hypotese, at ikke bare vægttab, men især tab af kropsfedt spiller en rolle for reduktionen af kønshormoner, og at dette kan opnås mere effektivt ved fysisk aktivitet end ved diæt alene. De undersøgte derfor effekten af 16 ugers fysisk aktivitet i forhold til diæt på koncentrationen af kønshormoner (østradiol, østrogen, androstenedion og testosteron) hos overvægtige og fysisk inaktive og post-menopausale kvinder.

SHAPE-2 studiet (Sex Hormone And Physical Activity study) var et randomiseret kontrolleret forsøg med 243 kvinder på 60 ± 5 år, BMI 29,2 kg/m², 44 % kropsfedt og VO₂-peak 29,9 ml/kg/min. Kvinderne blev randomiseret til tre grupper: Diætgruppen skulle tabe sig ved reduktion i kalorieindtag (500 kcal/dag) superviseret af diætist. Træningsgruppen skulle tabe sig ved styrke og udholdenhedstræning samt stavgang 4 timer/uge, kombineret med let nedsat kalorieindtag på 250 kcal/dag. Gruppen blev superviseret af fysioterapeuter og diætister. Kontrolgruppen fastholdt kalorieindtag og aktivitetsniveau.

Diætgruppens vægttab var 4,9 kg (˞6,1 % af kropsvægten) og træningsgruppens var 5,5 kg (˞6,9 %). I træningsgruppen steg VO2-peak, og mængden af kropsfedt faldt signifikant i forhold til diætgruppen. Koncentrationen af kønshormonet Testosteron var 0,92 gange mindre [95 % CI 0,85–0,99] i træningsgruppen i forhold til diætgruppen. Forskerne fandt en positiv effekt på mængden af androstenedion og gunstige proteiner, som binder kønshormoner, men ikke nok til, at det var statistisk signifikant. I forhold til kontrolgruppen havde både diæt- og træningsgruppen signifikant lavere koncentration af kønshormoner.  

Konklusionen på studiet var, at en reduktion i kropsvægten på 6-7 % hos overvægtige, inaktive post-menopausale kvinder har gunstig effekt på koncentrationen af kønshormoner, men at især fysisk aktivitet bidrager til effekten ved reduktion i mængden af kropsfedt.