Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Spørgeskemaer om idrætsskader er oversat til dansk og valideret

FORSKNINGSNYT / To elektroniske spørgeskemaer til idrætsudøvere er blevet oversat fra norsk til dansk, valideret og reliabilitets-testet.

Mere end 100.000 årlige besøg på danske skadestuer skyldes idrætsskader inden for især håndbold og fodbold, og herudover har både elite-idrætsfolk og motionister mange ikke-akutte overbelastningsskader, som ikke registreres. Monitorering af idrætsskader og ændringer i helbredet hos idrætsudøveren på et tidligere tidspunkt end ved lægebesøget kan muliggøre rettidig forebyggelse, men der er behov for valide og reliable måleredskaber tilegnet dansk sprog og idrætskultur.  

To elektroniske spørgeskemaer til idrætsudøvere er derfor blevet oversat fra norsk til dansk, valideret og reliabilitets-testet. Det drejer sig om The Oslo Sports Trauma Research Centre Overuse Injury Questionnaire (OSTRC-O), som bruges til at registrere smerte og omfang af skaden i knæ, ryg eller skulder. Der er fire spørgsmål med maksimalt 100 point pr. led. Når skemaet bruges igen over tid, kan skadens udvikling monitoreres. Skemaet er valideret til volleyball, håndbold, tennis og orientringsløbere i Norge og Sverige. Søsterskemaet, The Oslo Sports Trauma Research Centre Questionnaire on Health Problems (OSTRC-H) bruges mere overordnet til at monitorere forekomst og differentiering af sygdom og skader hos grupper af elite-idrætsudøvere.

Oversættelse til dansk blev udført grundigt i henhold til internationale anbefalinger med oversættelser af danske fysioterapeuter og idrætseksperter, sammenligning og tilbageoversættelse samt godkendelse hos den norske forfatter. Spørgeskemaerne: the Danish OSTRC-O.DK og OSTRC-H.DK blev derefter valideret ved interview med fem danske fysioterapeuter og fem håndboldspillere og tilrettet for at sikre ensartet forståelse og fortolkning af spørgsmålene. Endelig blev test re-test reliabiliteten undersøgt hos mandlige og kvindelige idrætsudøvere inden for blandt andet atletik, håndbold og triatlon. OSTRC-O.DK blev re-testet efter 2 uger hos 57 forskellige idrætsudøvere, og OSTRC-H blev re-testet efter en uge hos 51 idrætsudøvere. Resultatet blev opgjort dels for udøvere som havde en skade/sygdoms ændring, og for dem uden ændring mellem de to tests.

Validiteten af spørgsmålene i testene var god (Chronbachs alfa 0,80 til 0,93). Reliabiliteten ved OSTRC-C.DK for idrætsudøvere med ændret tilstand var moderat (ICC: 0,62; 95% CI: 0,42–0,77) og uden tilstandsændring god (ICC 0,86; 95% CI: 0,77–0,92). Reliabiliteten af OSTRC-H.DK var god (ICC 0,72; 95% CI: 0,56–0,83) og (0,76; 95% CI: 0,60–0,86) for idrætsudøvere med og uden skade/sygdomsændring. Spørgeskemaerne vurderes til at være brugervenlige, valide og reliable til monitorering af sygdom og skader hos danske idrætsudøvere på tværs af idrætsgrene.