Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Leder: Træning der virker

Superviseret og målrettet træning har effekt på mennesker med diabetes, hjerte-kar-sygdomme, kræft og en række andre kroniske sygdomme.

Jeg bliver glad, når jeg læser det seneste store litteraturstudie om effekten af træning. Studiet viser nemlig, at mennesker med 26 forskellige kroniske sygdomme ofte har større gavn af at træne efter instruktion end at blive behandlet hos lægen. Så kan det vel ikke siges meget tydeligere.

Det er vel at mærke superviseret, målrettet træning, som har effekt på mennesker med diabetes, KOL, hjerte-karsygdomme, kræft og en række andre kroniske sygdomme. Træningen skal nøje tilpasses den enkelte patient, og for egen regning vil jeg tilføje: helst planlægges og tilrettelægges i samarbejde med en fysioterapeut. Så er det muligt at tilbyde en meget effektiv behandling.

Det er ikke nyt, at forskning viser, at træning har effekt som forebyggelse og behandling over for kroniske sygdomme. Det har vi de seneste år løbende skrevet om her i fagbladet. Men det er første gang, vi har et studie, som påviser så omfattende en effekt.

Det giver store perspektiver.  I dag har mere end en million danskere en kronisk sygdom, og i fremtiden må endnu flere indstille sig på at leve med KOL, diabetes eller andre kroniske lidelser. Det giver et enormt pres på vores sundhedssystem.  I den forbindelse er det opmuntrende at forskningen viser, at træning er et godt alternativ eller supplement til langvarige hospitalsindlæggelser og dyr medicin.

Fysioterapeuter landet over gør allerede i dag en stor indsats for at hjælpe mennesker med kroniske sygdomme. Men der er brug for mange flere træningstilbud og for flere fysioterapeutiske hænder og hoveder, hvis borgerne skal have den bedste behandling.

 Det vil koste flere penge. Men det er langt dyrere at lade være. For alternativet til at ansætte fysioterapeuter, der kan tilbyde målrettet træning, er flere indlæggelser og større udgifter til hjemmehjælp. Dertil kommer den dårligere livskvalitet for de mennesker med kroniske sygdomme, som ikke får den rigtige hjælp.

Politikerne er begyndt at få øjnene op for, at der er behov for langt bedre indsats for mennesker med kroniske sygdomme. I den seneste økonomiaftale mellem kommunerne og regeringen blev der afsat 300 millioner kroner årligt til større indsats mod kroniske sygdomme.  Det er et skridt i den rigtige retning, men set i forhold til, hvad kroniske sygdomme koster både i tabt livskvalitet og for samfundsøkonomien, så er beløbet ikke imponerende.

I det seneste sundhedsudspil fra KL, Sammen om sundhed, bliver der også peget på, at det er nødvendigt at gøre en indsats over for kronisk syge. Men her er der også alt for lidt fokus på fysisk aktivitet og træning.

Og så er det for øvrigt på tide, at vi får nationale kliniske retningslinjer, som kan sikre, at mennesker med kroniske sygdomme blandt andet tilbydes målrettet træning. Uanset hvilken kommune de bor i.

Tina Lambrecht
Formand for Danske Fysioterapeuter