Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Behandling af patienter med Guillain Barrés syndrom

LUNGEFYSIOTERAPI / I artiklen beskrives den fysioterapeutiske behandling, der tilbydes patienter med Guillain Barrés syndrom med fokus på den respiratoriske intervention.
Foto: Klinisk fotograf Kirstine Saad, Rigshospitalet
Resumè
Guillain Barrés syndrom er en autoimmum sygdom karakteriseret ved motorisk, sensorisk og autonom dysfunktion. I Danmark rammes omkring 80 personer i alle aldre årligt af sygdommen. Akut inflammatorisk polyradikoloneuropati rammer de perifere nervers nerveskeder og medfører progredierende kraftnedsættelse og sensoriske symptomer. Hos over halvdelen af tilfældene er der i én eller anden grad påvirkning af respirationen. Kraftnedsættelse af svælgmuskler, samt inspiratoriske og ekspiratoriske muskler kan medføre respiratorisk kollaps. Flere faktorer kan forudsige behovet for respiratorbehandling. De inkluderer hurtig progredierende muskelsvaghed, nedsat hostekraft, bulbær affektion og hurtigt fald i vitalkapacitet. Fysioterapi, herunder løbende vurdering af muskelkraft, vitalkapacitet, hjælpemiddelbehov og lejring og mobilisering, er en vigtig del af forløbet i den akutte fase. Den retter sig især mod at forebygge sekundære komplikationer. Efter den akutte fase kan der påbegyndes forsigtig genoptræning. 10–15 procent af patienterne med GBS får varige mén.