Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Ny overenskomst på praksisområdet

OVERENSKOMST / Der er indgået en ny toårig aftale på praksisområdet. Det er et smalt resultat, der ikke forbedrer de praktiserende fysioterapeuters honorarer. Til gengæld opgav KL og Danske Regioner at få lagt loft over, hvor mange patienter der må behandles.
Danske Regioner og KL kom ikke igennem med et krav om loft over patienttilgangen. Foto: Henrik Frydkjær

Som sædvanlig måtte nattetimerne i brug, før der den 7. juni kunne slås sløjfe på en aftale om en ny toårig overenskomst på praksisområdet.

Der er tale om et smalt resultat, hvor der ikke er afsat penge til forbedring af honorarerne, der alene bliver reguleret med pris- og lønudviklingen. Heller ikke flere penge til kvalitetsudvikling blev der plads til, men man blev enige om at reservere 2 millioner kroner fra Praksisfonden til implementering af kliniske retningslinjer.

Formand for Danske Fysioterapeuter, Johnny Kuhr, var forberedt på at pengene ville være små, men havde forventet at møde mere velvilje i forhold til kvalitetsudvikling. ”Jeg og forhandlingsudvalget var på forhånd klar over, at der ikke ville være penge til forbedring af de praktiserendes honorarer. Men der var en klar forventning om, at KL ville bidrage til udvikling af kvaliteten bl.a. ved at afsætte penge til udvikling af nye kliniske retningslinjer på det vederlagsfri område. Den vilje var ikke til stede, og det er dybt skuffende”, siger Johnny Kuhr.

Ikke loft over antal patienter
Aftalen ligger økonomisk på linje med de aftaler, der tidligere på året er indgået med blandt andre praktiserende speciallæger, tandlæger og psykologer. På et punkt er aftalen dog bedre, idet der ikke er sat loft over, hvor mange patienter fysioterapeuter må behandle. Danske Regioner og Kommuners Landsforening havde ønsket at begrænse patienttilgangen. Men det krav blev opgivet under forhandlingerne.

Til gengæld accepterede Danske Fysioterapeuter, at retningslinjerne for, hvornår fysioterapeuten bør sende epikrise til den praktiserende læge, præciseres, og at ydelsesregistreringen bliver tilrettet SKS-systemet. ”Det er naturligt, at praktiserende fysioterapeuter registrerer SKS koder i lighed med fysioterapeuter i andre sektorer. Det vil kunne foregå nærmest automatisk i forbindelse med ydelsesregistreringen, med det vil kræve nogle IT-ændringer på klinikkerne,” siger Johnny Kuhr.

Ingen udvidet rygudredning
Med den nye aftale bliver det muligt for praktiserende at samarbejde med kommunen og regionen om at sammentænke sundheds- og arbejdsmarkedsindsats, så der for eksempel kan aftales en indsats på selve arbejdspladsen for patienter i sygedagpengeforløb. Muligheden understøttes af aftale om afstandstillæg.

Desuden giver aftalen mulighed for mere fleksibilitet i forhold til brug af flere praksisadresser. Det betyder, at det eksempelvis bliver lettere for flere klinikker at samarbejde om særlige kompetencer på for eksempel neurologi- eller børneområdet, og at det bliver lettere at bruge faciliteter (f.eks. bassin e.l.) på andre adresser.

Danske Fysioterapeuter havde fremsat krav om at få udvidet lænderyg-udredning som en ny ydelse i overenskomsten, men modparten mener, at det fortsat er op til den enkelte region, om det er en samarbejdsmodel, man vil benytte. Direkte adgang til fysioterapi med sygesikringstilskud blev heller ikke en del af aftalen, så her vil Danske Fysioterapeuter fortsætte med at presse på via andre kanaler.

Aftalen er sendt til urafstemning blandt de berørte medlemmer. Afstemningen, der foregår elektronisk, slutter den 5. juli.