Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Fysioterapeutisk intervention med fokus på kortikal reorganisering

KORTIKAL REORGANISERING / En ung kvinde med kroniske, uspecifikke lænderygsmerter fik færre smerter og forbedret funktionsevne efter intervention, der havde som mål at påvirke det primære somato-sensoriske cortex.
Foto: Privat og Colourbox
Resumé
Formålet med artiklen er at beskrive en fysioterapeutisk intervention rettet mod kortikal reorganisering hos en patient med kroniske uspecifikke lænderygsmerter. Den fysioterapeutiske intervention består af undervisning om smertefysiologi, to-punkts-diskriminationstræning, øvelser for motorisk kontrol med fokus på sansemotorisk inkongruens og generel aerob træning hos en 23-årig kvinde med kronisk lænderygbesvær. Interventionen resulterede i en markant reduktion af smerteintensitet og flere psykologiske parametre samt øget funktionsniveau og forbedret taktil diskrimination efter 8 ugers intervention og ved 6 måneders follow-up. Denne intervention synes interessant at afprøve i et større studie.