Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Stadig flere job til fysioterapeuter

ARBEJDSMARKEDET / Det seneste år er der blevet færre regionalt ansatte fysioterapeuter, men faldet opvejes af væksten på det kommunale område.
Foto: Henrik Frydkjær

Siden sommeren 2010 er der forsvundet 20.000 kommunale stillinger, så der i dag samlet set er færre kommunalt ansatte end før kommunalreformen. Men for fysioterapeuterne er det gået stik modsat.

Kommunalreformen blev ikke kun sat i verden for at opnå stordriftsfordele og spare stillinger, men flyttede som bekendt også rundt på opgaverne. Den almene genoptræning flyttede fra regioner til kommuner, så det var forventet med en vækst i antallet af kommunalt ansatte fysioterapeuter i takt med, at opgaverne flyttede ud fra sygehusene. Væksten har dog været endnu større end forventet – også i det seneste år, hvor andre kommunalt ansatte grupper i dén grad har mærket den kommunale spareiver.

Fra slutningen af 2006 til i dag er der omtrent sket en fordobling af antallet af fysioterapeuter i kommunerne fra 1450 kommunalt ansatte fysioterapeuter i november 2006 til 2710 i januar 2011.

Konstitueret forhandlingschef i Danske Fysioterapeuter, Hanne Aasted, hæfter sig især ved, at væksten fra 2010 til 2011 er lige så stor som fra 2006 til 2007, hvor en stor gruppe blev virksomhedsoverdraget.
”Der er ikke aktuelt noget, der tyder på, at de kommunale besparelser har ramt fysioterapeuter. Tallene er landsdækkende og kan godt dække over lokale besparelser, men alt i alt er der sket en markant vækst på det kommunale område”, siger Hanne Aasted.

Om antallet af fysioterapeuter bliver ved med at stige i kommunerne er dog uvist. En undersøgelse fra FTF viser, at ni ud af ti kommunaldirektører forventer, at regeringens krav om nulvækst får konsekvenser i 2012 i form af besparelser på alle områder.

Lille regionalt fald det seneste år
På sygehusene har besparelser allerede ramt fysioterapeuter, så på det regionale område er der tale om et lille fald fra januar 2010 til januar 2011.

Alligevel er der i dag flere fysioterapeuter ansat end umiddelbart efter kommunalreformen. I forbindelse med reformen og virksomhedsoverdragelsen i 2007 flyttede godt 300 fysioterapeuter fra regionerne og ud i kommunerne, men herefter var der igen vækst i antallet af regionalt ansatte frem til 2010. Den vækst er stoppet nu, og fra januar 2010 til januar i år er der blevet 45 færre regionalt ansatte fysioterapeuter.

Alt i alt har det store flertal af fysioterapeuter godt fodfæste på arbejdsmarkedet, men skolerne sender dog flere fysioterapeuter over disken, end der går på pension, og ledighedsstatistikken fra arbejdsløshedskassen, DSA viser, at især de nyuddannede har fået mere at kæmpe med.

Ledigheden for fysioterapeuter var ved den seneste opgørelse i maj på 1,79 procent omregnet til antal fuldtidsledige. Det er den højeste ledighed i fire år, men må dog stadig betragtes som meget lavt sammenlignet med mange andre fag. For et år siden, i marts 2010, var der 1,1 procent fuldtidsledige fysioterapeuter.

Arbejdsløshedstallet stiger altid umiddelbart efter, at nyuddannede dimitterer fra skolerne og falder så traditionelt igen i takt med, at de nyuddannede får job.

Størst konkurrence er der om jobbene i Region Midtjylland, hvor ledigheden er på 2,82 procent. Lysest ser det til gengæld ud i Region Sjælland, hvor kun 0,36 procent er ledige.

Før kommunalreformen, i november 2006, var der 2191 fysioterapeuter ansat i regionerne, omregnet til fuldtidsstillinger.

Før kommunalreformen, i november 2006, var der 1450 fysioterapeuter ansat i kommunerne, omregnet til fuldtidsstillinger.