Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Flere fysioterapeuter udreder på sygehusene

LEDER / Det er godt både for patienterne, den faglige udvikling og beskæftigelsen, at der bliver gjort brug af de fysioterapeutiske kompetencer i udredningen på skadestuer og akutafdelinger, mener Tina Lambrecht.

På Aalborg Sygehus er det fysioterapeut Marianne Christensen, der forundersøger og efterkontrollerer patienter med fod- og ankelskader. Ni ud af 10 patienter, der kommer til forundersøgelse hos hende, ser ikke efterfølgende en læge, men bliver henvist til genoptræning på sygehuset, i kommunen eller til bandagist. Så på det ortopædkirurgiske ambulatorium er de fysioterapeutiske kompetencer kommet i spil på en ny måde.

Aalborg er ikke det eneste sted i landet, hvor fysioterapeuter på hospitalerne har fået nye roller. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Danske Fysioterapeuter har foretaget blandt de ledende fysioterapeuter på landets hospitaler.

Kort fortalt viser undersøgelsen, at fysioterapeuterne er på vej ind på skadestuerne og de akutte modtageafdelinger, og at det ikke længere er et særsyn, at fysioterapeuter udreder og diagnosticerer på områder, der tidligere har været forbeholdt læger.

Samtidig viser en litteraturgennemgang, som Marianne Christensen fra Aalborg Sygehus har foretaget for Danske Fysioterapeuter, at fysioterapeuter med specialkompetencer på udvalgte områder kan løse opgaverne lige så godt som lægerne, og at patienterne generelt er godt tilfredse med at blive udredt og diagnosticeret af en fysioterapeut.

Det er meget opmuntrende meldinger her godt fem år efter, at kommunalreformen flyttede det meste af genoptræningsopgaven fra sygehusene til kommunerne. Det er godt både for patienterne, den faglige udvikling og beskæftigelsen, at der bliver gjort brug af de fysioterapeutiske kompetencer på de fælles akutmodtagelser, skadestuerne og i de specialkirurgiske afsnit.

Mange steder er der foreløbig tale om projekter, hvor fysioterapeuter i stort omfang får ansvaret for første-kontakt-funktioner. På det seneste møde, jeg havde med de ledende fysioterapeuter, hørte jeg lederne fortælle, at projekterne myldrer frem på stribe. På baggrund af erfaringerne, blandt andet på sygehusene i Aalborg og Viborg, er det svært at forestille sig, at mange af projekterne ikke efterfølgende vil føre til permanente funktioner og stillinger.

Min og foreningens opgave er i den forbindelse at skubbe på og understøtte den fleksible opgavevaretagelse,som det i dag hedder, når der på hospitalerne ændres på funktioner og ansvar de enkelte faggrupper imellem. Vi skal selvfølgelig sprede budskabet de rigtige steder, om at fysioterapeuter kan varetage en række nye opgaver og funktioner. Vi skal også arbejde for, at der bliver etableret de nødvendige formaliserede efteruddannelsestilbud. Og så bør fysioterapeuter med et større fagligt ansvar og nye kompetencer selvfølgelig kunne aflæse det på lønsedlen.

Tina Lambrecht
Konstitueret formand for Danske Fysioterapeuter

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar