Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Skal en fagforening have en erhvervspolitik?

REPRÆSENTANTSKABSMØDE / Ja, den her skal i hvert fald, mener hovedbestyrelsen. Foreningen skal have en strategi for, hvordan den understøtter medlemmer, der arbejder til gavn for et voksende fysioterapeutisk arbejdsmarked.
Tegning: Gitte Skov

Det er godt for fysioterapien og for fysioterapeuterne, at det private marked for fysioterapi vokser. Det styrker fagets placering i samfundet og øger fysioterapeuters beskæftigelsesmuligheder. Og ikke mindst det sidste er nødvendigt i en tid, hvor hverken det offentlige arbejdsmarked eller den traditionelle praksissektor med ydernumre og overenskomster kan opsuge det voksende antal fysioterapeuter.

Det mener hovedbestyrelsen, der derfor på det kommende repræsentantskabsmøde fremlægger et forslag til en erhvervspolitik for Danske Fysioterapeuter.

Politikken tager udgangspunkt i, at det er en offentlig opgave at stille sundhedsydelser til rådighed for borgerne, men at det private sundhedsmarked er et supplement til et stærkt offentligt sundhedsvæsen.

Etablering og vækst af både små og store virksomheder skal derfor fremmes, med fokus på etablering af virksomheder inden for nye markeder for sundhedsfremme og forebyggelse. Målet med de erhvervspolitiske indsatser skal være at udvide det samlede fysioterapeutiske arbejdsmarked og dermed fysioterapeuternes beskæftigelsesmuligheder, vel vidende at nye private markeder kan skabe nye konkurrencesituationer mellem fysioterapeuter, der agerer på det private marked.

Med dét for øje – og med den klare holdning, at fysioterapeutiske ydelser skal efterleve samme kvalitetskrav, uanset hvilke kommercielle forhold de leveres under, skal Danske Fysioterapeuter ifølge forslaget til erhvervspolitikken blandt andet arbejde for, at de erhvervsmæssige rammer for fysioterapeutiske virksomheder er gode og giver mulighed for vækst og innovation.

Erhvervsserviceydelser skal være let tilgængelige og brugbare, og i det omfang, de stilles til rådighed af Danske Fysioterapeuter skal de give merværdi i forhold til de allerede etablerede tilbud og skal primært finansieres af de medlemmer, som er målgruppen for tilbuddene.

Balancen er vigtig

I arbejdet frem imod en endelig formulering af forslaget har hovedbestyrelsen blandt andet lænet sig op af analysen ”Health for sale”, som konsulentfirmaet Lighthouse Cph har foretaget for Danske Fysioterapeuter. Analysen viser, at der er mange penge i det private sundhedsmarked, og det er gået igen i hovedbestyrelsens drøftelser, at en erhvervsrettet indsats fra Danske Fysioterapeuter ikke sigter på at flytte ressourcer fra den ene sektor til den anden, men at få en større del af det private marked, hvor danskerne årligt lægger næsten 18 milliarder kroner af egen lomme.

Undervejs er der blevet taget livtag med foreningens sundhedspolitik, og flere hovedbestyrelsesmedlemmer har spurgt sig selv og hinanden, om man kan tale om fri og lige adgang, samtidig med at man arbejder for at udvide et marked, hvor folk selv betaler. Konklusionen er blevet, at det kan man godt. Ikke mindst fordi historien har vist, at privat finansierede ydelser kan udvikle sig og blive offentligt finansierede, som det eksempelvis skete med vederlagsfri fysioterapi.

Desuden, konstaterer hovedbestyrelsen, er ulighed et vilkår i samfundet, uanset om man kan lide det eller ej, og byder fysioterapeuterne ikke ind, er der andre, der gør det, og ikke nødvendigvis med samme kvalitet.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar