Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Sundhedspersonale bør screene for KOL

KOL / Man kan på et tidligt tidspunkt finde tegn på mild KOL i form af styrketab, nedsat funktion og øget inaktivitet. Det vil være en fordel at identificere og screene risikopatienter på et tidligt tidspunkt i KOL-forløbet
Spirometermåling ser ud til at være den mest effektive metode til opsporing af KOL i et tidligt stadie.
 

Resumè
Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er en invaliderende sygdom, som også påvirker strukturer uden for lungerne og har forskellige systemiske effekter. Det drejer sig om svækkelse af muskulatur, intolerance over for træning, fysisk inaktivitet, osteoporose, angst og depression, kardiovaskulær sygdom, metaboliske forandringer og øget dødelighed. Prævalensen af denne systemiske påvirkning stiger i takt med sygdommens sværhedsgrad, men forekommer allerede i de milde og moderate stadier af KOL. En tidlig diagnosticering af denne patientgruppe anbefales for at forebygge eller forsinke udviklingen af sygdommen. En måling af FEV1 og FVC (spirometri) ser ud til at være det mest velegnede til dette formål. Derudover anbefales afdækning af patienternes fysiske aktivitetsniveau, fysiske fitness, livskvalitet og mentale status for at få et overblik over deres sundhedstilstand. Når patienterne er diagnosticerede, er det vigtigt at sætte ind med en effektiv og målrettet strategi for håndtering af sygdommen, der primært skal bestå af rygestop, medicinering og opfordring til fysisk aktivitet og træning. Brug af ny medicin eller hormoner som statiner (kolesterolnedsættende), angiotensin (blodtryksregulerende – ACE-hæmmer) og D-vitamin har også betydning for det kliniske udbytte af interventionen.