Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Skader hos motionsløbere

Flere studier har vist, at mange motionsløbere får skader, de har svært ved at komme af med, og som afholder dem fra at løbe.

Man har desuden fundet, at risikoen for at få skader øges, hvis man løber mere end 64 km om ugen, og der er større risiko for at få en løbeskade, de første tre år man løber.

En gruppe forskere fra Brasilien og Australien har sat sig for at finde frem til faktorer, der kan udløse skader hos motionsløbere. Forskerne har fulgt 200 motionsløbere i 12 uger.

Ved inklusionen skulle løberne oplyse, hvor ofte og hvor meget de løb og om de havde haft skader og efterfølgende udfylde et spørgeskema hver anden uge seks gange i alt. I et spørgeskema, som de fik tilsendt med mail hver fjortende dag, besvarede de spørgsmål vedrørende træningsmængde og -intensitet, og hvorvidt de havde deltaget i motionsløb.

Derudover skulle de rapportere, om de havde skader, og om skaderne afholdt dem fra at løbe. De skulle angive skadens art og lokalisation.

Der blev registeret i alt 84 skader hos 60 af de 191 løbere, der deltog i hele undersøgelsen. 70 procent af de skadede løbere havde kun én skade, 22 procent to, 7 procent tre og 2 procent fire skader.

Løberne havde gener fra skaderne i over tre uger,og skaderne afholdt dem fra at løbe.

Skaderne var primært relaterede til knæ, fødder, UE og ryg. Overbelastningsskader og fibersprængninger i muskler, tendinopati og problemer med ryggen var de hyppigst forekommende problemer.

Ved at sammenholde træningsmængde og træningsform med skaderne viste det sig, at især en høj træningsmængde og intensitet samt tidligere skade øgede risikoen for senere skader.

Undersøgelsen viste desuden, at løbere, der intervaltræner havde færre skader end de øvrige. Motionisterne i dette studie brugte intervaltræning til at nedsætte intensiteten ved for eksempel at skiftevis løbe og gå – og det kan ifølge forskerne være forklaringen på, at intervaltræningen i dette studie nedsatte risikoen for skader. Der var en klar sammenhæng mellem skadesfrekvens og tempoløb.

Dette studie understreger betydningen af at løberne overvinder en skade, inden de begynder at løbe igen.

Selv om studiet er begrænset af, at motionsløberne selv skulle identificere deres skader, mener forskerne at kunne konkludere, at der er en klar sammenhæng mellem tidligere skader, høj træningsmængde og –intensitet og skader.

De anbefaler, at man benytter intervaltræning som en metode til at nedsætte skadesfrekvensen hos motionsløbere.

Luiz Carlos Hespanhol Junior, Leonardo Oliveira Pena Costa, Alexandre Dias Lopes. "Previous injuries and some training characteristics predict running-related injuries in recreational runners: a prospective cohort study". Journal of Physiotherapy 59: 263 - 69

Del eller udskriv siden
0 kommentarer