Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Leder: På sporet igen

Tiden er inde, til at gå i gang med forhandligerne til en ny praksisoverenskomst.

Indrømmet, vi er forsinket. Hvis den oprindelige køreplan var blevet fulgt, havde vi for længst fået en ny praksisoverenskomst.

Men da vi i sidste forår havde gjort os klar til at forhandle, var konflikten mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og de praktiserende læger på sit højeste. Så det er helt forståeligt, at vores modpart dengang ønskede at udsætte forhandlingerne.

Men nu er tiden så inde til at få gang i forhandlingerne. Og denne gang er der forhåbentligt bedre muligheder for at nå et fornuftigt resultat.

Jeg fornemmer i hvert fald, at forhandlingsviljen er til stede hos regionernes og kommunernes forhandlere. Det betyder dog ikke, at det bliver en let og smertefri omgang.

Vi ved godt, at den offentlige økonomi fortsat er stram, og at der ikke er udsigt til store honorarstigninger. Men som minimum bør reallønnen sikres, og så er der en række andre temaer, som vi vil tage med til forhandlingerne.

Målet er at få en overenskomst, der giver mulighed for at behandle flere patienter, der har behov for fysioterapi, og som sikrer at den faglige kvalitet bliver udviklet.

Vi bør også have en aftale, der gør det lettere og mere fleksibelt at være praktiserende, og som giver en mere effektiv drift af klinikken.

Og så har vi en særlig udfordring i praksissektoren. Nemlig at sikre, at fysioterapeutstuderende kan komme i praktik, uden at det koster den praktiserende penge.

Helt konkret betragter man i Region Nordjylland en studerende som ekstra arbejdskraft og har valgt at lægge loft over indtjeningen på de klinikker, der har praktikanter. Det kan ingen være tjent med.

Vi ved godt, at vi på trods af forhandlingsviljen vil blive mødt med krav om mere styring af økonomien.

De seneste år har det været hovedkravet fra Regionernes Lønnings- og Takstnævn i forhandlingerne med almen praksis, speciallægerne, kiropraktorerne, tandlægerne og resten af grupperne i praksissektoren. Så det kommer vi også til at diskutere denne gang.

Min holdning er, at det er helt legitimt, at modparten har fokus på økonomien. Men også at en eventuel ramme bør være så fleksibel som muligt, og at der selvfølgelig bør følge flere penge med, hvis vi samtidig skal behandle flere patienter.

Forhandlingerne går i gang i begyndelsen af marts. Hvis alt går  som planlagt, ligger der i slutningen af maj en ny aftale, som efterfølgende kommer til afstemning. Og hvis der er flertal for aftalen blandt de praktiserende fysioterapeuter, træder den i kraft i oktober 2014.

Tina Lambrecht
Formand for Danske Fysioterapeuter

Del eller udskriv siden
0 kommentarer