Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

DASH- og QuickDASH-spørgeskemaernes validitet og brugbarhed

RESUMÉ: DASH- og QuickDASH-spørgeskemaerne hører blandt de mest anvendte patientrapporterede effektmål til evaluering af funktion oghandikap i overekstremiteten. Formålet med denne artikel er at udbrede kendskabet til DASH og QuickDASH samt at gøre rede for deres validitet og korrekte anvendelse. Den autoriserede danske version af begge spørgeskemaerne har vist sig at være valid og scoringerne reproducerbare. Modificerede udgaver bør ikke anvendes. QuickDASH er at foretrække, da den er kortere og enklere.