Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Sundhedsfremme er mere end KRAM

Fysioterapeuter er én af de største faggrupper til at byde ind med sundhedsfremme- og forebyggelsestilbud. Sundhedsfremme er et begreb, som vi tilsyneladende uproblematisk har indoptaget i vort faglige vokabularium. Men hvad mener vi egentlig, når vi taler om at sundhedsfremme?
Resumé
Fysioterapeuter er én af de største faggrupper til at byde ind med sundhedsfremme- og forebyggelsestilbud. Sundhedsfremme er et begreb, som vi tilsyneladende uproblematisk har indoptaget i vort faglige vokabularium. Men hvad mener vi egentlig, når vi taler om at sundhedsfremme? Og hvordan gør vi, når vi arbejder med sundhedsfremme? Forfatteren har i sit kandidatspeciale beskæftiget sig med forståelsen af begrebet sundhedsfremme, og hvordan fysioterapeutstuderende lærer om begrebet. Gennem arbejdet med specialet blev det klart, at en fysioterapeutisk forståelse af sundhedsfremme hovedsagligt knytter sig til fysisk aktivitet, og at det i praksis er meget svært at skelne mellem forebyggelses- og sundhedsfremmeindsatser.