Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Forskningsnyt: Timed up and go med kognitiv opgave identificerer faldrisiko

Timed Up and Go (TUG) i kombination med en kognitiv opgave (TUG-kognitiv) kan bruges til at identificere, hvilke patienter med Parkinsons sygdom der er i risiko for at falde. Det viser et irsk RCT-studie med 36 patienter med Parkinsons sygdom. Forebyggelse af fald har høj prioritet, da mennesker med Parkinson har en høj risiko for at falde. Da der kan være mange årsager til dette, kan det være en udfordring at finde de rette test, der samtidig er tilstrækkeligt specifikke og sensitive til at identificere høj-risiko-gruppen.

En kombination af flere forskellige måleredskaber kombineret med viden om sygdomsstadie og tidligere faldhistorik er ifølge de irske forskere ofte nødvendig. I undersøgelsen tog de irske forskere udgangspunkt i Timed Up and Go.

I 2006 viste Bloem et al., at patienter med Parkinson har sværere ved at gå og samtidig bære et glas vand sammenlignet med en jævnaldrende rask kontrolgruppe. Både skridtlængde, hastighed og gangmønster viste sig at være påvirket, når gang blev kombineret med en anden aktivitet, der stillede krav til koncentrationen.

Målet med det irske studie var at finde ud af, om man med tre forskellige udgaver af TUG kunne identificere faldrisiko hos mennesker med Parkinson. Patienterne i undersøgelsen var i gennemsnit 71 år (21 mænd og 15 kvinder), der blev delt i to grupper. De inkluderede i den ene gruppe var faldet to eller flere gange de sidste halve år inden undersøgelsen i modsætning til de inkluderede i den anden gruppe, der ikke var faldet. Alle inkluderede skulle være i stand til at gå mindst 9 meter med eller uden ganghjælpemiddel.  

Begge grupper blev testet med tre versioner af TUG: 1. TUG; rejse sig fra stol, gå tre meter, vende rundt og gå tilbage til stolen og sætte sig. 2. TUG-manuel; bære et glas vand i forbindelse med TUG. 3. TUG-kognitiv; tælle tre ned fra et tilfældigt valgt tal i forbindelse med TUG. Alle tre test blev gentaget tre gange i tilfældig rækkefølge.

Undersøgelsen viste, at den gruppe, der var faldet før undersøgelsen, gik væsentlig langsommere og med kortere skridt i alle tre test end den anden gruppe. Undersøgelsen viste desuden, at TUG-kognitiv-testen var bedst til at identificere dem, der var faldet tidligere. Det kan således se ud som om, at dem, der falder, har svært ved at automatisere gangen, når den suppleres med en kognitiv opgave. 

TUG-kognitiv kan ifølge forskerne ikke stå alene, men er en vigtig komponent i den multifacetterede udredning af faldrisikoen hos mennesker med Parkinsons sygdom.

Roisin C. Vance et al. Dual Task With the Timed ”Up & Go” Test Improves detection of Risk of Falls in People With Parkinsons Disease. Phys Ther. 2015;95:95-102.