Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Okklusionstræning

Okklusionstræning er en træningsform, der benytter lave vægtbelastninger kombineret med delvis aflukning af blodgennemstrømningen for at opnå hypertrofi og styrkevækst.
Foto: Henrik Frydkjær

RESUMÉ: Okklusionstræning er en træningsform, der benytter lave vægtbelastninger (20-50 % af 1 RM) kombineret med delvis aflukning af blodgennemstrømningen for at opnå hypertrofi og styrkevækst. Dette er interessant i et fysioterapeutisk perspektiv, da en lavere mekanisk belastning kan være en fordel for adskillige patientgrupper. Effekten er veldokumenteret hos raske individer, og evidensen er stigende inden for træning af ortopædkirurgiske patienter, ældre, personer med artrose samt ved sygdomme med muskelatrofi til følge. Ydermere er okklusionstræning ikke forbundet med betydelige bivirkninger og forekommer som et sikkert alternativ til konventionel styrketræning. Potentialet for træningsformen synes anseeligt i rehabilitering og er værd at overveje i fysioterapeutiske interventioner.

Læs også artiklen "Okklusionstræning i praksis"