Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Det private sundhedsmarked

LEDER / Danskerne bruger hvert år 17,8 milliarder kroner ud af egen lomme på sundhedsydelser. De får kostvejledning, køber genoptræning, sportsudstyr, wellness og bruger penge på en række andre produkter og ydelser. Det viser en kortlægning, som konsulentfirmaet Lighthouse Cph har lavet for Danske Fysioterapeuter.

Når vi vælger at kaste blikket på det private sundhedsmarked, skyldes det ikke mindst det faktum, at vi i 2020 vil være omkring 5000 flere fysioterapeuter. Og så selvfølgelig, at der er mange relevante opgaver, som vi kan påtage sig med de faglige og menneskelige kompetencer, vi besidder.

Hvis der skal være beskæftigelse til de mange nye fysioterapeuter, er vi nødt til at kigge nærmere på det private område. For med økonomisk krise og et underskud på 100 milliarder kroner på statens finanser, tyder ingenting på, at der kommer mange flere penge til det offentlige sundhedsområde. Kommuner og hospitaler kan ikke opsuge de mange ekstra fysioterapeuter, vi bliver de kommende år.

Men heldigvis er der gode muligheder for, at fysioterapeuter kan få beskæftigelse på det private sundhedsmarked, viser analysen fra Lighthouse. I denne udgave af Fysioterapeuten folder vi analysen ud.

Du kan blandt andet læse, hvad det er for ydelser, forskellige dele af befolkningen efterspørger, og stifte bekendtskab med nogle af de mange fysioterapeuter, der allerede findes på det private sundhedsmarked.

Her er eksempelvis fysioterapeuter, der mod betaling tilbyder ekstra genoptræning til neurologiske patienter. Fysioterapeuter, som tilbyder pladser på slankehold til overvægtige danskere. Fysioterapeuter, som hjælper maratonløbere med at optimere deres præstationer. Og fysioterapeuter, som sælger øvelser fra en digital træningsbank som tilkøb i forbindelse med genoptræning. De fortæller hver især, hvad der har været drivkraften til at starte egen virksomhed, og hvordan det et gået dem på det private sundhedsmarked.

Du kan også læse nogle af de kommentarer og overvejelser, der var i hovedbestyrelsen, da analysen blev præsenteret. Blandet andet om udfordringerne i både at fastholde foreningens politik om, at der skal være fri og lige adgang til sundhedsvæsenet, og understøtte udviklingen af private sundhedsydelser, der for nogles vedkommende kan være i konkurrence med offentligt finansierede ydelser.

Men det er en spændende og nødvendig debat, som skal munde ud i, at foreningen til repræsentantskabsmødet i efteråret får en erhvervspolitik. Vi er startet med at kigge på de mange muligheder, som fysioterapeuter har på det private sundhedsmarked, og i løbet af foråret og sommeren kommer vi til at diskutere, hvad det mere præcis er for tilbud, Danske Fysioterapeuter skal have til de fysioterapeuter, som har mod på at skabe jobs på det private sundhedsområde. Dermed også sagt, at der vil være fokus på området frem til repræsentantskabsmødet. Så min opfordring til alle medlemmer er at deltage i debatten.


Johnny Kuhr
Formand for Danske Fysioterapeuter