Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Hold fokus på rehabilitering

Generalforsamlingen i Region Midtjylland bad regionsbestyrelsen have fokus på de mange kommunale projekter med hjemmerehabilitering.

Flere job til fysioterapeuter. De økonomiske rammer for opgavevare tagelsen. Og øgede krav om kvalitet og dokumentation i alle sektorer. Det var de tre fokusområder, bestyrelsen for Danske Fysioterapeuters Region Midtjylland bad om opbakning til, da der var generalforsam ling i februar. Den fik de, men fra flere af de 65 fremmødte lød også en opfordring til at have fokus på rehabilitering, ikke mindst de mange kommunale projekter med hjemme rehabilitering. ”Debatten gik på, at det er rigtig godt med en aktiv tilgang til borgerne, og den tilgang skal fastholdes. Men samtidig er det også med til at ændre terapeuternes rolle, fordi det flere steder er sosu’er, der træner borgerne i disse projekter. det indebærer både en risiko og nogle muligheder, som vi skal være opmærksomme på, så ikke rehabiliteringsbegrebet bliver udvandet”, fortæller regionsformand Tina Frank.

Vi skal selv tage til genmæle

Et andet punkt, der skabte debat på generalforsamlingen var rekruttering af nye medlemmer. Tina Frank fortæller, at der i Region Midtjylland er den konkrete ud fordring, at mange studerende i holstebro fravælger medlemskab af foreningen under uddannelsen, bl.a. med det argument, at der er gratis adgang til bl.a. Fysioterapeuten på fysio.dk, uanset om man er med lem eller ej. Det fik flere af deltagerne på generalforsamlingen til at opfordre til, at i hvert fald dele af fysio.dk bliver forbeholdt medlemmer af foreningen og kommer bag login. Men der er heldigvis også mange studerende, der er medlemmer af foreningen, og en gruppe af dem havde fundet vej til generalforsamlingen, fortæller Tina Frank.

”Det er første gang, vi har haft en gruppe studerende med. de var blevet opfordret til at gå med af Agnes holst (nyudannet, tidligere de studerendes repræsentant i ho vedbestyrelsen, red.), og de kom op til mig bagefter og var virkelig glade for oplevelsen. Det var første gang, at de var sammen med en stor gruppe af fysioterapeuter, og det havde de nydt, ligesom de var positivt overraskede over at høre om alt det, der bliver gjort for at skabe arbejdspladser til dem fremover”.

Også valget til regionsbestyrelsen blev en solstrålehistorie, for alle otte pladser blev fyldt op, og Tina Frank glæder sig til at komme i gang med arbejdet i den nye bestyrelse.