Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Hverdagsliv med kronisk nyresygdom

Patienter med kronisk nyresygdom har markant nedsat funktionsevne, og over halvdelen af patienterne har behov for hjemmepleje. Et studie fra Århus Universitetshospital har set nærmere på selvvurderet funktionsevne, helbred og beskæftigelse hos patienter med nyresygdom

Resume
Kun 10 procent af patienter med nyresygdom får tilbudt genoptræning. Det tyder et nyt studie gennemført på Nyremedicinsk afdeling på Århus Universitetshospital. Undersøgelsen tyder på, at der er behov for at udvikle kriterier for, hvornår patienter med nyresygdom henvises til rehabilitering.