Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Vi skal ud over rampen

Det er nu, hvis fysioterapeuter skal have indflydelse på indretningen af fremtidens sundhedsvæsen, lyder beskeden fra generalforsamlingen i Region Sjælland

Der bliver flere fysioterapeuter, men samlet set mangel på arbejdskraft. Det var i korte træk det regnestykke, som regionsformand Lise Hansen lagde ud med i sin beretning på generalforsamlingen i Region Sjælland i februar.

Et regnestykke, som falder ud til fordel for fysioterapeuterne, fordi der vil være behov for nye måder at løse opgaverne i sundhedsvæsenet på, mente Lise Hansen.

Det er nu, vi skal være til stede

Lise Hansen fortalte, at hver gang fem personer forlader arbejdsmarkedet, kommer der fire nye ind. En del af dem vil være fysioterapeuter, for her er optaget øget i de senere år, og står det til professionshøjskolerne, øges optaget yderligere, fortalte Lise Hansen. Hun mener, at manglen på arbejdskraft vil øge behovet og mulighederne for, at finde nye og anderledes måder, at løse opgaverne på - til gavn for fysioterapeuterne, der står klar til de nye opgaver. Men helst nogle opgaver, fysioterapeuterne selv har haft indflydelse på, understregede Lise Hansen.

”Så det er her og nu, vi skal være til stede og være med til at præge, hvordan fremtidens sundhedsvæsen skal se ud”, sagde Lise Hansen.

”Vi har brug for os alle sammen til at gøre opmærksom på fysioterapi. Hvis vi formår at være med her og turde det, så ser jeg rigtig mange muligheder for fysioterapeuter. Men det kræver åbenhed, det kræver mod. Det kræver - at vi anerkender, at fysioterapi også er andet end ”hands on” og patientkontakt.Vores fag er også at gå efter indflydelsen og magten. Og at turde tage de stillinger og positioner, der knytter sig til det. Så meget gerne flere fysioterapeuter, der gør dét”, sagde Lise Hansen og sendte i den sammenhæng stor respekt og opbakning til alle faggruppens tillidsvalgte og ledere.

”Læger og sygeplejersker har altså ikke eneret på, at definere sundhed og at lede i sundhedsvæsenet. Vi skal være åbne og anerkendende over for at kunne gøre tingene anderledes og over for de fysioterapeuter, der søger nye og anderledes veje”, lød hendes budskab.

Vi skal selv tage til genmæle

Den efterfølgende debat kom ligeledes til at handle meget om fremtidige roller for fysioterapeuter, og noget kunne tyde på, at Lise Hansens ord om mod til at turde ikke var helt irrelevante.

”Vi burde være bedre til at sælge vores faglighed og ikke være så ydmyge, at det er patientforeningerne, der må tage til genmæle, når vores faglighed beklikkes”, lød en kommentar.

Også en anden kommentar gik i kødet på ydmygheden: ”Vi skal ud over rampen. Der er ganske vist mange flere sygeplejersker end fysioterapeuter, men vi skal turde søge lederstillingerne - det er dér, beslutningerne tages”.

En mente, at foreningen skal gøre mere for at få medlemmerne til at søge ikke bare lederstillingerne, men i det hele taget stillinger, der ikke nødvendigvis er tiltænkt fysioterapeuter: ”Foreningen skal samle på gode historier om nye job og hjælpe folk på vej til at få oprettet særlige stillinger”.