Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Lejringsbetingede skæve hoveder hos spædbørn kan forebygges

Der er i dag viden om, hvad der skal til for at forebygge skæve hoveder hos spædbørn. Artiklen beskriver den foreliggende evidens og anbefaler, at fagpersoner kender til risikofaktorerne.
Barnet skal ligge på maven de vågne timer. Det er en af anbefalingerne til forebyggelse af skæve hoveder hos børn. Vælger barnet selv primært at dreje hovedet til den ene side, er det vigtigt at forældrene tager højde for det.

Resume
Prævalensen af lejringsbetinget skæve hoveder er stigende. En systematisk litteratursøgning (Cochrane Library, Medline, Embase, Cinahl, PEDro) samt en kritisk gennemgang og systematisk kvalitetsvurdering af 14 studier viste, at der findes sikre risikofaktorer, som disponerer for lejringsbetinget skævt hoved, herunder rygliggende sovestilling, foretrukken hovedrotation, ensidig håndtering af barnet, drenge, børn med langsom motorisk udvikling, nedsat bevægelighed af nakken, for lidt maveliggende aktivitet, børn af førstegangsmødre, flerfødselsbørn og præmature. Der gives retningslinjer for forebyggelse af lejringsbetinget skævt hoved.