Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

”Cand.fys.”

Et oplæg til en monofaglig kandidatuddannelse i fysioterapi er netop sendt i høring. Uddannelsen kan være en realitet fra 2011.

En kandidatuddannelse kun for fysioterapeuter ser formentlig snart dagens lys. Syddansk Universitet har netop sendt en beskrivelse af uddannelsen i høring og håber at kunne optage de første studerende i september 2011. Uddannelsen skal først igennem en omfattende akkreditering, før den endelige godkendelse fra Videnskabsministeriet kan finde sted.

Fysioterapeut Hans Lund, der er lektor ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet og studieleder ved masteruddannelsen i rehabilitering, er tovholder på projektet med at få kandidatuddannelsen op at stå. Han fortæller, at uddannelsen kommer nu af to grunde: Der nu opbygget det relevante forskningsmiljø, og ikke mindst er der et udækket behov.

”Eksisterende kandidatuddannelser, som for eksempel cand.scient.san.-uddannelsen kan give noget metode, men ikke det faglige perspektiv til den fysioterapeutiske specialviden og den grundlæggende fysioterapeutiske know how”, forklarer Hans Lund om behovet for en ny monofaglige kandidatuddannelse.

”Formålet er at supplere fysioterapeutens grundlæggende viden, så den kliniske praksis inden for fysioterapi kvalificeres yderligere. Vi vil på uddannelsen have flere forløb, hvor de studerende med udgangspunkt i patientens situation skal gennemgå en klinisk proces på et evidensbaseret grundlag”.

Indholdet af uddannelsen afspejler fagets bredde med moduler inden for både det cardiovaskulære, det muskuloskeletale og det neurologiske område foruden moduler om fysioterapiens historie, videnskabelig metode samt evaluering og kvalitetsudvikling.

Samfundet mangler de her folk
Før uddannelsen er en realitet skal den akkrediteres for så at blive godkendt i Universitetsstyrelsen og i sidste instans i Videnskabsministeriet, og i den forbindelse gælder det om først og fremmest at kunne dokumentere samfundets behov for uddannelsen, og at der er aftagere til de fysioterapeuter, der kommer ud i den anden ende.

”Vi skal kunne påvise, at samfundet mangler de her folk, og at der er en forpligtelse til at sørge for, at fysioterapeuterne er med helt oppe på beatet, i og med deres kompetencer efterhånden anvendes overalt i samfundet. At kandidaterne så efterfølgende vil kunne gå videre og lave en ph.d. er fint, men i princippet bare en ekstragevinst” forklarer Hans Lund.

I bestræbelserne på at påvise behovet er en beskrivelse af uddannelsen nu sendt i høring hos en række interessenter, herunder potentielle aftagere. Og listen er lang, pointerer Hans Lund: ”Som undervisere på professionshøjskolerne er vores kandidater naturligvis oplagte, men kandidatuddannelsen i fysioterapi vil gennem faglig fordybelse i de fysioterapifaglige specialer, herunder træning i videnskabeligt arbejde og metode, også kvalificere den studerende til at bestride mere specialiserede erhvervsfunktioner og til at deltage i videnskabeligt udviklingsarbejde”, forklarer han.

Hans Lund tilføjer, at uddannelsen desuden - på baggrund af teoretiske og metodiske kundskaber og færdigheder inden for fysioterapi - vil kvalificere til at formulere og løse komplekse problemstillinger inden for de fysioterapifaglige specialer; i offentlige og private institutioner og virksomheder såvel som i selvstændig praksis.

Foruden hos aftagerne er uddannelsen desuden sendt til høring hos blandt andre de relevante lægevidenskabelige selskaber, i Ergoterapeutforeningen og i Kiropraktorforeningen.