Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Leder: Mindre kniv, mere træning

Leder / Vi skal sammen udfordre politikere, læger og patienter på vanetænkningen og ideen om, at operationer altid er den bedste og hurtigste løsning på problemerne, skriver Johnny Kuhr

Hvert år bliver cirka 11.000 danskere opereret for en ryglidelse – og antallet af operationer er steget betydeligt de seneste år. Alene fra 2003 til 2007 skete der en stigning i antallet af rygoperationer på omkring 40 procent.  Samtidig er vores viden om, hvordan man behandler ryglidelser uden at skulle gennemføre risikable operationer, vokset. Operationer kan ikke undgås, men der er god videnskabelig dokumentation for, at behovet for rygoperationer kan nedsættes ved at opprioritere den ikke-kirurgiske behandling i form af aktiv, tværfaglig behandling.

Danske Fysioterapeuter har udarbejdet debatoplægget ”Pludselig gav det et smæld i ryggen”, hvor vi sætter fokus på nogle af de fordele, som en aktiv tværfaglig behandling kan give patienterne, samtidig med at der på landsplan er 12 – 25 millioner kroner at spare i sundhedsvæsenet.
 
Vi har gennemgået evidensen, set på økonomien og talt med patienter, og der er flere helt oplagte fordele ved aktiv, tværfaglig behandling: 
  • Det er billigere sammenlignet med operation.
  • Det kan udskyde eller træde i stedet for operation.
  • Der er ingen bivirkninger.

Barriererne for at indføre aktiv, tværfaglig behandling findes på mange niveauer.  Med debatoplægget vil vi i Danske Fysioterapeuter tage diskussionen med de centrale sundhedsmyndigheder f.eks. om behovet for at tilføre yderligere midler til forskning i ikke-kirurgiske behandlingsmetoder. Vi har skrevet til politikerne i såvel Folketinget som regionsrådene for at åbne for en dialog om, hvordan man kan anvende politiske og økonomiske styringsredskaber til at fremme mindre indgribende, effektive og billigere behandlingsmetoder.  For hvorfor skal det kun være operation, der honoreres?

Vi har også indbudt interessenter med en større forkærlighed for operationer, end fysioterapeuter normalt har, til at deltage i debatten. Vi håber, at eksempelvis nogle kirurger vil give deres mening til kende i dette blad, så vi kan få en fordomsfri debat.
 
I debatoplægget har vi set på evidensen fra de tværfaglige reumatologiske rygambulatorier i det gamle Nordjyllands Amt, og vi har trukket på evidens fra udlandet, der også støtter antagelsen om, at aktiv, tværfaglig behandling kan nedsætte behovet for operationer på rygområdet. Vores beregninger tager udgangspunkt i de laveste priser og de mest ukomplicerede operationer. Derfor er vi ikke i tvivl om, at potentialet kan række langt videre. Det kræver dog, at vi sammen udfordrer politikere, læger og patienter på vanetænkningen og ideen om, at operationer altid er den bedste og hurtigste løsning på problemerne. Mindre kniv og mere træning er vejen frem.
Læs også artiklen "Patienterne skal ikke have kniven"