Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Sommerfugle i maven

Flemming Enochs klinik på Amager er valgt som den første udviklingsklinik i landet. Klinikken skal finde best practise i behandlingen på nakkeområdet og identificere eventuelle barrierer for implementeringen.
"Der er mange andre velegnede klinikker, der også havde søgt, så jeg er klar over, at valget forpligter", siger Flemming Enoch.

Den første udviklingsklinik i den fysioterapeutiske praksissektor ser nu dagens lys. Fagligt udvalg, nedsat af overenskomstparterne Danske Fysioterapeuter, Regionernes Lønnings og Takst Nævn (Danske Regioner og Kommunernes Landsforening) har peget på Flemming Enochs klinik i Tårnby på Amager som den klinik, der skal gå forrest i etableringen af det, Danske Fysioterapeuter håber, bliver et landsdækkende netværk af udviklingsklinikker.

Forsøget med en udviklingsklinik blev aftalt som en del af den seneste overenskomst på sygesikringsområdet. Klinikken udstyres med økonomi og rammer, så der kan udvikles og implementeres ny viden, der kan udbredes til hele praksissektoren, og samtidig er det tanken, at udviklingsklinikken skal udforske perspektiverne i opgaveglidning og eksperimentere med organiseringen af både de monofaglige og tværfaglige opgaver. 

Valget forpligter
Klinikken i Tårnby var en ud af flere ansøgere, og Flemming Enoch er derfor både stolt og beæret over at være blevet udvalgt, fortæller han.

”Der er mange andre velegnede klinikker, der også havde søgt så jeg er klar over at valget forpligter”, siger Flemming Enoch og tilføjer, at forpligtelsen også giver lidt sommerfugle i maven.

”Jeg spekulerer selvfølgelig på, om vi nu kan leve op til de forventninger, der vil være til os om, at vi skal skabe en udvikling til gavn for alle fysioterapeutiske klinikker. Som pionerer har vi jo ingen at læne sig op ad, men heldigvis er jeg omgivet af et team af gode fysioterapeuter, der igennem flere år har været helt fremme med efteruddannelse, undervisning og fysioterapeutisk udvikling”.

Flemming Enoch er ikke er helt ukendt med disciplinen at udbrede viden til praksissektoren, i og med han gennem årene har afholdt et hav af kurser både for praktiserende i hele landet og for andre faggrupper, eksempelvis læger.

Det faglige udvalg har valgt, at det første område, udviklingsklinikken skal tage fat på, er nakkeområdet, og som en del af udviklingsklinikken vil indgå et ph.d.-projekt. Ph.d.-projektet kommer til at foregå i regi af Syddansk Universitet, men den ph.d.-studerende vil få sin daglige gang i klinikken på Amager og får den projektansvarlige i klinikken som sparringspartner.

Flemming Enoch ser udviklingsklinikken som en brobygger mellem forskning og klinisk praksis, fortæller han.

”Klinisk forskning har først en værdi, når den rammer slutbrugeren, patienten. Der findes så mange barrierer, før forskningen er integreret i den kliniske hverdag, og det bliver efter min mening udviklingsklinikkens fornemmeste opgave at afdække og analysere disse barrierer. Derefter skal vi så finde den bedste metode til at implementere evidensen til best practice”.

Om valget af nakkeområdet som det første gennemgående tema, siger Flemming Enoch at han mener, det er et oplagt valg:

”Det har altid har været et fysioterapeutisk kerneområde. En stor del af patienterne kan være komplicerede at udrede og behandle, og et stort antal får tilbagefald. Der er efterhånden stigende evidens for visse former af fysioterapi til nakkepatienten, så det bliver spændende at finde den bedste måde at få integreret denne viden i den kliniske praksis”, siger Flemming Enoch og tilføjer, at det hermed også bliver en vigtig opgave for udviklingsklinikken at påpege eventuelle misforhold mellem best practise på den ene side og overenskomstens rammer på den anden.

Den første år går med at beskrive projektet, ansætte den ph.d.-studerende og beskrive den eksisterende evidens, forklarer Flemming Enoch, der lover at holde kollegerne i praksissektoren orienteret om, hvad der rør sig på udviklingsklinikken og - når der foreligger noget mere konkret – at afholde foredrag og workshopper rundt omkring i landet.